Διαχείριση Ατυχήματος

Διαχείριση Ατυχήματος

Τα υψηλά ποιοτικά μας πρότυπα, η καινοτόμα τεχνολογία Mercedes-Benz και τα υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας εξυπηρετούν έναν και μόνο σκοπό: την αποφυγή ατυχημάτων.